การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567

การประปานครหลวงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 20- 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Jan 2024

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์วิจัย SIECON-SUT ระหว่างวันที่ 25, 26, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ได้เปิดโอกาสให้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการจากนักวิชาการ วิศวกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างคอนกรีตในภาคสนาม รวมถึงการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ใช้คอนกรีต ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อพัฒนาการก่อสร้างในประเทศไทย

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Jan 2024

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Jan 2024

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการปรับปรุงระบบบริการสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

19 Jan 2024

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567

คุณณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ร่วมงานแถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567ภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Driving Engineer Sustainability Responsiveness” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

18 Jan 2024

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

11 Jan 2024

สภาวิศวกร ส่งความสุขมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

สภาวิศวกรส่งความสุขให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สร้างความสุขและรอยยิ้มแก่น้องๆ นักเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยสภาวิศวกรได้ให้ความสำคัญกับเด็ก เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตให้สมกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

9 Jan 2024

บริษัทในเครือ MAA Group เปิดรับสมัครวิศวกรเคมี แลวิศวกรไฟฟ้า

บริษัทในเครือ MAA Group ซึ่งมีบริษัทในเครืออื่นๆ มากมาย อาทิ บริษัท แรดดำ คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม และ สารทำละลายโซลเว้นท์ (solvent) ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมานานกว่า 50 ปี (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) ปัจจุบันกำลังขยายตัวทางธุรกิจ จึงความต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก ที่รักความก้าวหน้าใฝ่หาความรู้ ขยันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเต็บโตไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครวิศวกรคมี แลวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงงานนิคมบางพลี หรือที่โรงงานนิคมระยอง(สามารถเลือกที่ประจำในการปฏิบัติงานได้) ( ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ) 1. วิศวกรไฟฟ้า หน้าที่รับผิดชอบ1. ควบคุมและพัฒนาโปรเจคทางวิศวกรรมทั้งหมดของโรงงาน. เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น2. ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม กับทีมงานภายในบริษัท3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย* ไม่ได้รับผิดชอบงาน pM และซ่อมบำรุง * คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษา […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Jan 2024

สภาวิศวกร-สทร. -วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง”

สภาวิศวกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งการประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้ระบบการขนส่งทางรางมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีความมั่นคงของการขนส่งทางรางในระดับสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไป

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

5 Jan 2024
1 2 3 28