หน้าหลัก เลื่อน-เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

เลื่อน-เสวนาเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล”

โดย : อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่
************************************************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “กฎหมายใหม่ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล” ใหม่ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบ Online คลิก