ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 6. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง 2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน  1  อัตรา ทักษะ/คุณสมบัติ :- 3. เจ้าหน้าที่ช่างอาคาร จำนวน  1  […]

8 months ago
รับสมัครงาน

PR COE

7 Apr 2023

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023)

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. งาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Moving towards Smart and Resilient Industry ” จะแบ่งโซนการจัดแสดงเป็น 2 ส่วนคือ ภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคส่วนที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตรวมถึงวิศวกร ภาครัฐและภาคการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัครเรียน 092-276-5438 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารท้ายข้อความ

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ จำนวน 33 คน ก.ศป. ขอเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด” 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso_b@admincourt.go.th) ตั้งแต่บัดนื้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติฯ คลิก

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8”

ขอเชิญรับชม คลิปเต็ม รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.3 เรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

8 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 เรื่อง “การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8”

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.2 การประชุมใหญ่สามัญและการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 8 ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สามารถรับชมย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

8 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

รับชมคลิปย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.1 เรื่อง คำสั่งศาลปกครองกลาง “ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการสมัย 7 ทำอะไรได้บ้าง?”

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.1 เรื่อง คำสั่งศาลปกครองกลาง “ผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรรมการสมัย 7 ทำอะไรได้บ้าง?” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566สามารถรับชมย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

8 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Apr 2023

ประกาศ!! สมาชิกสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประกาศ!! สมาชิกสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทร 1303 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.)

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

1 Apr 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารสภาวิศวกร พ.ศ. ….

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารสภาวิศวกร พ.ศ. …. ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

31 Mar 2023

บริษัท โปรเจ็คส์ เอเชีย จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับผู้บริการและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท โปรเจ็คส์ เอเชีย จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ คุณพรประเสริฐ เตชะเมธีกุล ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

8 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Mar 2023
1 10 11 12 24