สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ในการบริหารงานที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน ในกิจกรรมการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า DGA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6060 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Sep 2022

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่ 11

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA for IT Management รุ่น 11 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท 2) หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8 วันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท 3) หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” […]

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 Sep 2022

นายกสภาวิศวกรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2563 และปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2562 – 2564 ชื่นชมและยินดีกับประชาคมที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2563 และปี 2564 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และรศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

2 Sep 2022

งาน SETA 2022, งาน Enlit Asia 2022 และงาน Solar+Storage Asia 2022 วันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา

งานนี้ห้ามพลาด !! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงาน กับงาน SETA 2022, งาน Enlit Asia 2022 และงาน Solar+Storage Asia 2022 รวมตัวกันจัดงานด้านพลังงานสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมารวมไว้ในงานเดียวกัน รวมทั้งการแสดงเทคโนโลยีล้ำๆ ของผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือกระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงร่วมสร้างนโยบายเชิงสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจของคุณ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา สนับสนุนการจัดงานโดย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และอีกกว่าร้อยหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้างานไม่มีค่าใช้จ่าย! วันนี้ที่ https://setaasia.com/registration/ และ https://solarstorageasia.com/registration/ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/seta.asia/

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Aug 2022

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) สำหรับพัฒนาบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาเทดโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโน โลยีสารสนเทศทางธุร กิจ, สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสดิกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และสาขาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทั้ง 9 สาขานี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถจัดการระบบการผลิต การขาย และการบริหารจัดการหน่วยงานได้เป็นอย่างดี พนักงานที่จบการศึกยาระดับ ปวส. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตได้ และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรียนเป็นระบบ Block Course ทุกรายวิชาวิชา แต่ละรายวิชาสามารถรียนจบภายใน 4-5 สัปดาห์ นอกจากนี้สถาบันฯยังมีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโน โลยีวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น, สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและ […]

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Aug 2022

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ

สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ร่วมทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภาวิศวกร เลขที่บัญชี 140-270922-2ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 การขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ชื่อ-สกุล (ที่ต้องการออกใบอนุโมทนาบัตร) ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์) เบอร์โทรศัพท์ส่งรายละเอียดพร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : callcenter@coe.or.th*หากต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบไฟล์ โปรดแจ้งความประสงค์มาทาง E-mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1303 (จ-ศ เวลา 8.30-16.30 น.) รายนามผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ลำดับ ชื่อ นามสกุล 1 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว์ 2 นางศันสนีย์ สุภาภา 3 นายลือชัย […]

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

17 Aug 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันอาทิตย์ และ/หรือ วันเสาร์ เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shee.ru.ac.th

10 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Aug 2022

TABEE เข้าเป็นสมาชิกระดับ Signatory ของ Washington Accord

สภาวิศวกรมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่า หลังจากที่สภาวิศวกร (โดย TABEE) ได้รับสถานภาพเป็น provisional member ของข้อตกลง Washington Accord เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว สภาวิศวกรได้ปรับปรุงระบบการทำ accreditation หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจนสอดคล้องกับมาตรฐานของ Washington Accord ในทุกประเด็น ในปีนี้สภาวิศวกรจึงได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกระดับร่วมลงนามหรือ signatory member เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุม Washington Accord ได้มีมติรับพิจารณาสภาวิศวกร (โดย TABEE ) เข้าเป็นสมาชิกระดับร่วมลงนามและเห็นชอบให้แต่งตั้ง verification review team มาตรวจเยี่ยมสภาวิศวกรในปลายปีนี้หากเรียบร้อยจะดำเนินการปรับสถานภาพต่อไป นับเป็นก้าวที่สำคัญของวงการวิศวกรรมระดับนานาชาติ

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

3 Aug 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

10 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

29 Jul 2022
1 10 11 12 16