หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการนำหน่วยความรู้มายื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เตรียมความพร้อมในการนำหน่วยความรู้มายื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สภาวิศวกรจึงกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565 ต้องมีหน่วยความรู้ (CPD) ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้องมีหน่วยความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย

2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้องมีหน่วยความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วย

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยความรู้จำนวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วย

ทั้งนี้ หน่วยความรู้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกร แล้วแต่กรณี

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบประกาศสภาวิศวกร ที่../2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง คลิก

รวมหลายหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ CPD ที่จะเพิ่มความเข้าใจและไขข้อข้องใจให้กับท่าน

 • การเก็บสะสมหน่วย CPD ไม่ได้มีแค่การอบรม มีหลายกิจกรรมที่นำมานับหน่วย CPD ได้
  ประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการให้น้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  คลิกที่นี่
 • คลิป CPD คืออะไร ทำไมต้องทำ หน่วย PDU คืออะไร , เราจะได้หน่วยความรู้อย่างไร
  คลิป CPD : กิจกรรม CPD และการได้หน่วยความรู้ PDU คลิกที่นี่
 • สาว ๆ สภา จะมาอธิบายให้ฟัง กิจกรรมไหน นับคะแนนอย่างไร ฟังง่าย ได้ประโยชน์
  คลิป 9 กิจกรรมกับการนับหน่วย CPD คลิกที่นี่
 • การใช้งานระบบ CPD การยื่นเรื่องรับหน่วย การตรวจสอบคะแนนผ่านระบบ CPD
  คลิป ให้ความรู้/แนะนำระบบ CPD คลิกที่นี่
 • รวมคำถามเกี่ยวกับ CPD ที่ถามกันมาเยอะ
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CPD คลิกที่นี่
 • รับชมเต็ม ๆ กับคลิปย้อนหลังรายการสภาวิศวกรตอบคำถามสามาชิก เรื่อง CPD ไขข้อข้องใจ ตอบทุกประเด็นร้อน เพิ่มความเข้าใจ รู้ก่อน ได้เปรียบ
  Ep.1 CPD คืออะไร ทำไมต้องมี แล้วจะเก็บหน่วย CPD ได้อย่างไรบ้าง คลิกที่นี่
  Ep.2 เจาะลึกสำหรับนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คลิกที่นี่

คลิปแนะนำระบบ CPD

คลิป 9 กิจกรรมกับการนับหน่วย CPD

คลิป 9 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง