หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “นโยบาย แผน และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกการบริหารจัดการและกลไกการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย กับบทบาทของงานวิศวกรรม”

เสวนา เรื่อง “นโยบาย แผน และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกการบริหารจัดการและกลไกการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย กับบทบาทของงานวิศวกรรม”

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “นโยบาย แผน และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกการบริหารจัดการและกลไกการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย กับบทบาทของงานวิศวกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา คลิก

Onsite สภาวิศวกร เท่านั้น
**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน**

เอกสารประกอบ