หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

การขอเอกสารรับรอง

การขอเอกสารรับรอง

1. เข้าระบบ service.coe.or.th
2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
3. เลือกเมนู ขอหนังสือรับรองใบอนุญาต
4. ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
5. เลือกเลขทะเบียนใบอนุญาตที่ต้องการขอหนังสือรับรองฯ (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด
7. กดยืนยันความถูกต้อง และ ชำระเงินค่าธรรมเนียม
8. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ทันทีที่เมนู ดาวน์โหลด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียม