หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: เลื่อนระดับใบอนุญาต

เลื่อนระดับใบอนุญาต

ยื่นเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ต้องทำยังไง?

คุณสมาชิกสามารถขอเลื่อนระดับใบอนุญาต ระดับต่างๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ COE SERVICE : https://service.coe.or.th/

2. เลือกบริการ สมาชิก – บุคคล

3. เลือกประเภทใบอนุญาต ที่ต้องการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร

4. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร

5. รอพิจารณาผลงาน 1-2 เดือน

***(ติดตามสถานะต่างๆ ได้ที่ ระบบนี้ได้เลย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6021

หรือ E-Mail : professional@coe.or.th หมายเหตุ : เอกสารไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงนะคะ

ยื่นเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร ต้องทำยังไง?

คุณสมาชิกสามารถขอเลื่อนระดับใบอนุญาต ระดับต่างๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ COE SERVICE : https://service.coe.or.th/

2. เลือกบริการ สมาชิก – บุคคล

3. เลือกประเภทใบอนุญาต ที่ต้องการเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร

4. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร

5. รอพิจารณาผลงาน 1-2 เดือน

***(ติดตามสถานะต่างๆ ได้ที่ ระบบนี้ได้เลย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6021

หรือ E-Mail : professional@coe.or.th เพื่อดาวโหลดคำขอเลื่อนระดับสามัญ เลือกเมนู ขอเลื่อนระดับวุฒิ

หมายเหตุ : เอกสารไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงนะคะ

เมื่อไรจะทราบผลสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับ

คุณสมาชิกจะทราบได้หลังจากผลงานเลื่อนะดับของคุณสมาชิกได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาวิศวกร ซึ่งวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ระบุในหนังสือเชิญสอบสัมภาษณ์ ทาง email เรียบร้อยแล้วค่ะ

ยื่นเลื่อนระดับใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันจึงจะทราบผลการพิจารณา

สภาวิศวกรจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ประมาณ 30 วันทำการค่ะ

หากผลงานผ่านแล้วระยะเวลา รอเข้าสอบสัมภาษณ์นานเท่าไร

สภาวิศวกรจะใช้ระยะเวลาและนัดสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 30 วัน ค่ะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคิวสอบสัมภาษณ์จำนวนสมาชิกที่ผ่านด้วยนะคะ

ผลงานยื่นเลื่อนระดับสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร ใช้กี่ผลงาน

คุณสมาชิกจะสามารถยื่นผลงานได้ตั้งแต่ 2 ผลงานขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ผลงาน และต้องระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไรในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน โดยต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่นพร้อมคำขอเลื่อนระดับเท่านั้นนะคะ

เมื่อทราบผลการปฏิเสธคำขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นผลงานเดิมได้หรือไม่

คุณสมาชิกสามารถนำผลงานเดิมยื่นเลื่อนระดับใหม่ได้ค่ะ โดยยื่นผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกรนะค

ผลสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สามารถยื่นเลื่อนระดับ ใหม่ได้อีกครั้งเมื่อไร

คุณสมาชิกสามารถยื่นเลื่อนระดับใบอนุญาตใหม่ได้ โดยเว็บไซต์จะขึ้นสถานะปฏิเสธคำขอรับใบอนุญาตค่ะ

ลิงค์ zoom สอบสัมภาษณ์เพื่อการเลื่อนระดับจะส่งให้กี่วัน

คุณสมาชิกจะได้รับลิงค์จากสภาวิศวกรที่เว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ภายใน 1-2 วันค่ะ

กรณีที่ไม่มีหัวข้ออบรมจะต้องทำยังไง

คุณสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปที่เว็บไซต์สภาวิศวกร เพื่อขอเปลี่ยนหัวข้ออบรม ที่ใกล้เคียงหรือใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่าโดยส่งมายังอีเมล professional@coe.or.th นะคะ

ขอใช้สิทธิ์ต่ำกว่าทำรายงาน หรืออบรมได้หรือไม่

คุณสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ต่ำกว่าได้โดยวิธีการสอบข้อเขียนและดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปที่เว็บไซต์สภาวิศวกรเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยส่งมายังอีเมล professional@coe.or.th นะคะ

ถ้าขอสละสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องทำยังไง

คุณสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปที่เว็บไซต์สภาวิศวกร เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสละสิทธิ์สอบข้อเขียนค่ะ โดยส่งมายังอีเมล professional@coe.or.th นะคะ

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ zoom ทางเจ้าหน้าที่จะทำการซ้อมการใช้ระบบก่อนสอบหรือไม่

สภาวิศวกรจะดำเนินการแนบลิงค์คู่มือการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมลิงค์ซ้อมการใช้ zoom ค่ะ

กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านกรรมการให้สอบแก้ตัว จะต้องกลับมาสอบสัมภาษณ์ อีกหรือไม่ (สอบได้คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน)

คุณสมาชิกสามารถทำได้วิธี ดังนี้ ค่ะ

1. กรณีสอบแก้ตัวด้วยวิธีอบรมหรือทำรายงาน เมื่อยื่นเอกสารการอบรมหรือรายงานมาแล้วนั้น คุณสมาชิกจะต้องกลับมาสอบสัมภาษณ์แก้ตัวกับกรรมการอีกครั้งค่ะ

2. หากสอบแก้ตัวด้วยวิธีการสอบข้อเขียน คุณสมาชิกสอบข้อเขียนแล้ว ไม่ต้องกลับมาสอบสัมภาษณ์กับกรรมการอีก (หากสอบข้อเขียนผ่านก็รอรับใบอนุญาตได้เลย แต่หากสอบข้อเขียนไม่ผ่านให้สมาชิกเตรียมยื่นเลื่อนระดับใหม่) นะคะ

ผลสอบสัมภาษณ์ให้อบรม เรื่อง……สามารถหาคอร์สอบรมได้จากที่ไหน

คุณสมาชิกสามารถหาคอร์สอบรมได้จากองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร และคะแนน PDU จะต้องไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการยื่นเลื่อนระดับประมาณเท่าไร

การสอบสัมภาษณ์จะมีค่าธรรมเนียม จำนวน 1,500 บาท

ยื่นเอกสารภาคีพิเศษสามารถยื่นช่องทางไหน

คุณสมาชิกสามารถยื่นขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ COE SERVICE : https://service.coe.or.th/

2. เลือกบริการ สมาชิก – บุคคล

3. เลือกขอใบอนุญาตต่างๆ เลือกใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

4. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร

5. รอพิจารณาผลงาน 1-2 เดือน

***(ติดตามสถานะต่างๆ ได้ที่ ระบบนี้ได้เลย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6020

หรือ E-Mail : professional@coe.or.th

หมายเหตุ : เอกสารไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงนะคะ คุณสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกรค่ะ