หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: รับรองปริญญา

รับรองปริญญา

ปีที่รับรองของสภาวิศวกรหมายถึงปีอะไร

หมายถึงปีที่เข้าการศึกษาค่ะ คุณสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที่ www.coe.or.th/ การขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร/กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับสภาวิศวกรต้องดำเนินการ สมัครสมาชิกก่อนและสามารถเลือกรอบสอบได้ทันทีในกรณีหลักสูตรที่ท่านจบการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ