หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: สอบอาคาร

สอบอาคาร

คะแนนสอบผู้ตรวจสอบอาคารจะสามารถเก็บได้กี่ปี หากสอบไม่ผ่าน

จะเก็บผลการทดสอบเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่สอบผ่านหมวดแรกค่ะ

เอกสารการสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

2. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร

กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบ สำเนาใบอนุอนุญาต โดยคุณสมาชิกสมัครผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกรได้เลยค่ะ