หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: การคลัง

การคลัง

ชำระเงินมาแล้วแต่ไม่ได้รับ pop up แจ้งยืนยัน การชำระเงิน

คุณสมาชิกสามารถแจ้งผ่าน email : coe.acc@coe.or.th โดยระบุเลขสมาชิกและเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นสภาวิศวกรจะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการนะคะ

กรณีสมาชิกชำระเงินให้กับสภาวิศวกรเกิน (ช้ำ 2 ครั้ง) จะให้ดำเนินการอย่างไร

คุณสมาชิกสามารคุณสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอคืนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ สภาวิศวกร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเกิน (ซ้ำ) และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ สภาวิศวกรคืนเงิน ผ่าน email : coe@coe.or.th ค่ะ

ขอติดต่อรับเช็คค่าสินค้าหรือบริการกับฝ่ายการคลังได้วันไหนได้บ้าง

สามารถวางบิลและรับเช็คได้ทุกวันที่ 15 และ 25 ของเดือน ค่ะ

หลังจากชำระเงินแล้ว จะได้รับใบอนุญาตวันไหน

ภายใน 7-14 ทำวันการ หลังจากชำระเงินค่ะ